PRESSE

> Zum Pressearchiv

 
Pressemitteilungen:
 

Comunicat de pres?

Posted by Administrator (admin) on Apr 30 2010 at 17:55:23
PRESSE >>

So?ii Ruan (Africa de Sud) ?i Tina de Flamingh (Elve?ia), acompania?i de câinii lor Akela ?i Gulliver, se deplaseaz? pe jos într-o c?l?torie legendar?, de la cel mai nordic punct al Norvegiei pân? la cel mai sudic punct al Greciei. Cei doi pl?nuiesc s? parcurg? o distan?? de 8000 km într-o perioad? de aproximativ doi ani ?i jum?tate. Pe parcursul celor 3 ierni ?i 3 veri tr?ite în lunga lor expedi?ie, ei str?bat teritoriul a 12 ??ri ?i suport? temperaturi cuprinse între

-35°C ?i +40°C. Scopul c?l?toriei lor este de a aduce în aten?ia public? sindromul CHARGE, un sindrom pe cât de des întâlnit, pe atât de pu?in cunoscut. 

www.expedition-earth.org 

Echipa

Ruan de Flamingh (32 ani) din Africa de Sud, a lucrat ca ghid de c?l?torie în  ?ara lui natal? dar ?i în activitatea de management în Elve?ia.

Tina de Flamingh- Bühler (31 ani) din Elve?ia, este calificat? ca ?i asistent social ?i a lucrat cu persoane  handicapate fizic ?i mental.

Akela (9 ani) este ciob?nescul lor Belgian care i-a înso?it în întreaga lor c?l?torie pe jos.

Gulliver (1 an) este cel de-al doilea câine, care s-a al?turat echipei în Polonia. 

Sindromul CHARGE

Principala motiva?ie a acestei expedi?ii este dorin?a de a aduce în aten?ia public? sindromul GHARGE ?i pe omenii afecta?i de aceast? boal?. Statisticile arat? c? la fiecare or? se na?te câte un copil cu sindrom CHARGE, manifestat prin anomalii congenitale ce pun via?a în pericol : orbire, surditate, anomalii cardiace multiple ?i probleme respiratorii. Pân? în zilele noastre exist? pu?ine studii referitoare la acest sindrom, care este, practic, necunoscut. Echipa care a ini?iat aceast? activitate inten?ioneaz? s? schimbe situa?ia printr-o prezen?? constant? în media ?i prin difuzarea unor rapoarte privind expedi?ia, creând o platform? pentru viitoarele proiecte referitoare la persoanele afectate de sindromul CHARGE. 

Ruta  
2008: Norvegia, Finlanda, Rusia, Estonia 
2009: Letonia, Lithuania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România 
2010: Bulgaria, Grecia – ?ntoarcere în Elve?ia 
C?l?toria lor se întinde între 20° ?i 30° longitudine E ?i îi conduce prin 12 ??ri, parcurgând 3 ierni ?i 3 veri, pe o distan?? total? de 8000 km pe continentul european.

 
Sponsori 
Cu sprijinul media, echipa sensibilizeaz? popula?ia pentru a aduce sindromul CHARGE ?n aten?ia public?. O expedi?ie de asemenea amploare nu este posibil? f?r? sponsorizare extern? ?i sprijin din partea companiilor locale, na?ionale ?i interna?ionale, precum ?i a oamenilor ?ntâlni?i pe parcursul c?l?toriei.  
 
 
IMPORTANT: Pentru a aduce sindromul CHARGE ?n aten?ia public? interna?ional? ?i a facilita interconectarea funda?iilor de profil, website-ul
www.expedition-earth.org 
trebuie publicat ?n articole sau afi?at pe ecranele TV.
 

Echipa poate fi contactat?  la adresa www.expedition-earth.org

Back